دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه علامه امینی
 
  کادر اداری و اجرایی  

 

 
(روی اسامی کلیک کنید)
1- آقای آیت الله رشیدی (مؤسس )
2- آقای معیا مدیریت و امور دفتری )
3 - آقای وحید دولتی (معاونت آموزشی)
4 - آقای مجید شفیعی ( معاونت انضباطی)
5 - آقای شهاب صفری ( معاونت پرورشی و تربیت بدنی)
6- آقای مهدی ابراهیمی (مشاور پایه دوازدهم)
7- آقای علی عبایی  (مشاور پایه یازدهم)
8- آقای سید محمد امین اعرابی ( مشاور پایه دهم )
9- آقای محمدرضا طبیبی چی (it)
10 - آقای مسعود محمودی ( خدمتکار)