دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه علامه امینی
  برگزاری بازدید و اردو های علمی و زیارتی و تفریحی