تاریخ و ساعت
 
Wednesday : 24/07/2019

 
     
 
 
" به نام خدا "
 
با تلاش و پشتکار کافی، توکل بر خدا، برنامه ریزی صحیح،حمایت های والدین، راهنمایی مشاورین و افراد موفق و اعتماد به نفس و انگیزه کافی، کسب موفقیت و پیشرفت تحصیلی دور از انتظار نیست.
 
  حدیث روز