دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه علامه امینی
  تاریخ و ساعت  
جمعه : ۱۵/۰۹/۹۸

 
  افتخار آفرینان کنکور سراسری